ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Що таке інвестиції

В основі функціонування сучасного суспільства знаходяться інвестиції. Розвиток і функціонування будь-якої економіки також засновано на інвестиціях. При цьому, інвесторами можуть виступати навіть ті люди, капітал яких незначний за своїми розмірами.

За своєю суттю, інвестиції в Київ — це вкладення капіталу для отримання в подальшому вигоди. Відповідно, інвестор — це людина, компанія або навіть державні органи, які вкладають матеріальні або грошові активи з метою отримання прибутку.

Сьогодні практично всі люди займаються інвестуванням. Склалася думка, що в якості інструменту інвестування можуть виступати тільки цінні папери. Але ця думка помилкова, адже вкладення капіталу в інфраструктуру, нерухомість, інтелектуальну власність та інші види активів — це все ті ж інвестиції, якщо в результаті інвестор досягає ефективної віддачі у вигляді додаткового прибутку. Таким чином, інвестиції мають на увазі вкладення в будь-які активи, які в майбутньому принесуть прибуток.

Наприклад, оплата отримання освіти — це інвестиція, адже в майбутньому саме набуті знання дозволять отримати роботу і забезпечувати певний рівень доходу. Купівля квартири — це теж інвестиція, але тільки в тому випадку, якщо в майбутньому планується здавати нерухомість в оренду і отримувати від цього стабільний дохід або продати її з вигодою.
Розуміючи необхідність створення інвестицій для кожної людини, вкрай важливо також добре розбиратися в їх класифікації. Вивчення головних видів інвестицій дозволить визначити ту категорію, яка буде найкращим чином підійде для конкретного інвестора.

За різними ознаками інвестиції можна систематизувати таким чином:

По об’єкту інвестування:
реальні або прямі — вкладення коштів у реальні активи (основні фонди, оборотний капітал, інтелектуальна власність та ін.), як правило, з метою розширення виробництва;
фінансові або портфельні — вкладення коштів в цінні папери або дорогоцінні метали виключно з метою отримання доходу.

За рівнем прибутковості вкладень:
високоприбуткові — рівень доходу значно перевищує середньоринковий;
середньодохідний — прибуток приблизно дорівнює середньому показнику на ринку;
низькодохідні — дохід нижче середньоринкової норми;
безприбуткові — не приносять прибуток інвестору і здійснюються з метою отримання позаекономічного ефекту (соціального, екологічного та ін.).

По термінах вкладення капіталу:
короткострокові — не більше 1 року;
середньострокові — 1 — 5 років;
довгострокові — понад 5 років.

За рівнем ліквідності інвестованих коштів:
високоліквідні — інвестування в ті об’єкти, які можна швидко конвертувати в гроші, не втрачаючи при цьому їх ринкову вартість;
среднеліквідние — вкладення в об’єкти, які перевести в гроші можна протягом 1-6 місяців;
низьколіквідні — об’єкт інвестування можна перевести в грошові кошти не раніше, ніж через півроку;
неліквідні — вкладення, які самостійно реалізувати не можна, а перевести їх в гроші можна виключно в якості складової частини цілісного комплексу майна.

Комментарии запрещены.